OkSep Logo
  • –––views
    زبان آلمانی یکی از زبان‌های جهان است که تاریخچه و فرهنگ غنی‌ای دارد. این زبان به عنوان زبان رسمی آلمان، اتریش، لوکزامبورگ و چند کشور دیگر از جمله بلژیک و سوئیس شناخته می‌شود. آلمانی یکی از زبان‌هایی است که در دنیا بسیار مورد توجه است و یادگیری آن به عنوان زبان دوم برای بسیاری از افراد جذابیت دارد.